İŞVERENİN ÇALIŞANINA ARABULUCULUK İÇİN YETKİLENDİRME BELGESİ

 

 

ARABUCULUK GÖRÜŞMELERİNE –TOPLANTILARINA KATILMA –TUTANAKLARINI İMZALAMAYA, ANLAŞMA VE

ANLAŞAMAMA HUSUSLARI İLE ŞİRKETİMİZİ TEMSİL ETME KONUSUNDA

YETKİLENDİRMEBELGESİ

 

 

YETKİ VEREN            :   

T.C. Kimlik No.          :   

                                  

Adresi                      :                               

 

 

YETKİLENDİRİLEN      :   

 

T.C. Kimlik No.          :   

 

Görevi                     :   

                                  

 

                                   Başvurucu…………………………. ile şirketimiz ……………………………………………….arasındaki uyuşmazlığın çözümü için 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince; Arabuluculuk görüşmelerine, toplantılarına katılmaya, beyanda bulunmaya, belge ve bilgi ibraz etmeye, red etmeye, teklif vermeye, teklifi kabul etmeye, oturum katılım tutanaklarını, bilgilendirme tutanaklarını ve son tutanağını, , ücret sözleşmesini ve diğer sözleşmeleri,  tüm tutanaklar ile anlaşma/anlaşmama belgesini imzalamaya,  imzadan imtina etmeye, Bu hususlarda şirketimizi / bizi temsil etmeye,yukarıda ismi belirtilen çalışanımız 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3/18.maddesi gereğince tarafımızca yetkilendirilmiştir … / … / ….